odkazy

Aktuálně

V roce 2012 vyjdou nové edice norem:

ČSN EN 602305-2

ČSN EN 602305-3

Každý projektant by měl respektovat nové normy a projektovat podle nich a to i v případě, že platí souběh staré a nové normy, protože nikdy nevíte, kdy bude stavba dokončena. Každá stavba je revidována podle platných norem v době dokončení.

V případě, že se započne se stavbou po uplynutí delší doby od dokončení projektu, měl by si investor zažádat o revizi projektu, zda odpovídá dle nových norem.

.